Programovanie Internetových aplikácií

obchod_model.png

2008/09 -- LS

Vyučujúci

Konzultačné hodiny

V stredu 12:00-13:50. Radšej ale konzultuje priamo na cvičení.

Stručná osnova predmetu

 1. Stručný úvod do djanga
 2. Templates, Contexts
 3. Views
 4. Models
 5. Administratívna aplikácia
 6. Podpora viacerých užívateľov
 7. Vzorová aplikácia v djangu
 8. Samostatný miniprojekt

Literatúra a web stránky

 1. The Definitive Guide to Django: Web Development Done Right, Adrian Holovaty and Jacob Kaplan-Moss , dostupné na http://www.djangobook.com

 2. Dokumentácia na http://www.djangoproject.com/

 3. HTML and CSS Tutorials, http://www.htmldog.com/

 4. Jak psát web, http://www.jakpsatweb.cz/

 5. Color scheme designer, http://colorschemedesigner.com/

Podmienky na zápočet

Vypracovanie projektu vo dvojici s kolegom.

Zadania

Materiály

Základy

Views

Templates

Intermezzo: dekorátory

Forms

Aplikácie

Models

Sessions

Projekt obchod

ProgramovanieInternetovychAplikacii (last edited 2009-05-13 08:53:02 by GejzaJenca)