Hello, world v5

Pretože postupnosť

 1. vytvor Template objekt,

 2. vytvor Context objekt,

 3. zavolaj render

sa vysktuje (pochopiteľne veľmi často, django obsahuje funkciu render_to_response, ktorá tieto tri veci zlučuje do jedného volania.

Pri použití render_to_response sa nám views.py nášho projektu extrémne zjednoduší.

  1 
  2 #from django.http import HttpResponse
  3 #from django.template import Context,loader
  4 
  5 from django.shortcuts import render_to_response
  6 
  7 def hello(request,who):
  8 
  9   return render_to_response('hello.html',{'who':who})
 10 
 11 def goodbye(request,who):
 12 
 13   return render_to_response('goodbye.html',{'who':who})
views.py

Projekt robí to isté ako predtým, celý projekt máte tu: hello_v5.tar.gz .

ProgramovanieInternetovychAplikacii/HelloWorldV5 (last edited 2009-10-28 20:03:23 by GejzaJenca)