Pracovníci

Priame volanie na klapku: 60291-klapka.

Meno

klapka

priama
linka

miest.

e-mail

Domovská
stránka

Bock Igor, prof.RNDr.CSc.

204

A 405

igor.bock@stuba.sk

Brilla Igor, RNDr.CSc.

332

A 423

igor.brilla@stuba.sk

Čipková Karla, RNDr.PhD.

472

A 424

karla.cipkova@stuba.sk

KarlaCipkova

Chudá Karina, Mgr., PhD.

A 413

karina.chuda@stuba.sk

Karina Chudá

Hriňáková Katarína, Mgr., PhD.

A 409

katarina.hrinakova@stuba.sk

Kollár Jozef, Mgr. PhD.

814

A 402

jozef.kollar@stuba.sk

Marko Ľubomír, doc.RNDr.CSc.

115,433

65427351

A417, A411

lubomir.marko@stuba.sk

Marko

Nánásiová Oľga, doc.RNDr.CSc.
(vedúca oddelenia)

561

A 422

olga.nanasiova@stuba.sk

Oľga Nánásiová

Pancza Dávid, Mgr.PhD.

617

A 415

david.pancza@stuba.sk

DavidPancza

Polakovič Marcel, doc.Mgr.PhD.

729

A 421

marcel.polakovic@stuba.sk

Rudolf Boris, doc.RNDr.CSc.

412

A 403

boris.rudolf@stuba.sk

Stašová Oľga, Mgr. PhD.

A 404

olga.stasova@stuba.sk

Oľga Stašová

Šedová Zuzana, Mgr.
(admin.pracovníčka)

383

A 416

zuzana.sedova@stuba.sk

Zákopčan Michal, Mgr.PhD.

529

A 401

michal.zakopcan@stuba.sk

Pracovnici (last edited 2022-11-30 14:21:59 by KarlaCipkova)