Pracovníci

Priame volanie na klapku: 60291-klapka.

Meno

klapka

priama
linka

miest.

e-mail

Domovská
stránka

Bock Igor, prof.RNDr.CSc.

204

A 405

igor.bock@stuba.sk

Brilla Igor, RNDr.CSc.

332

A 423

igor.brilla@stuba.sk

Čipková Karla, RNDr.PhD.

472

A 414

karla.cipkova@stuba.sk

KarlaCipkova

Kečkemétyová Mária, RNDr.PhD.

566

A 409

maria.keckemetyova@stuba.sk

Kollár Jozef, Mgr. PhD.

814

A 402

jozef.kollar@stuba.sk

Marinová Ivica, RNDr.CSc.

856

A 410

ivica.marinova@stuba.sk

Marko Ľubomír, doc.RNDr.CSc.
(vedúci oddelenia)

115,433

65427351

A417, A411

lubomir.marko@stuba.sk

Marko

Nánásiová Oľga, doc.RNDr.CSc.

561

A 422

olga.nanasiova@stuba.sk

Oľga Nánásiová

Olejček Vladimír, doc.RNDr.CSc.

745

A 413

vladimir.olejcek@stuba.sk

Pancza Dávid, Mgr.PhD.

617

A 415

david.pancza@stuba.sk

DavidPancza

Pastuchová Elena, RNDr.PhD.

303

A 424

elena.pastuchova@stuba.sk

Polakovič Marcel, doc.Mgr.PhD.

729

A 421

marcel.polakovic@stuba.sk

Rudolf Boris, doc.RNDr.CSc.

412

A 403

boris.rudolf@stuba.sk

Šedová Zuzana, Mgr.
(admin.pracovníčka)

383

A 416

zuzana.sedova@stuba.sk

Zajac Michal, doc.RNDr.CSc.

723

A 408

michal.zajac@stuba.sk, miso51zajac@gmail.com

Zákopčan Michal, Mgr.PhD.

529

A 401

michal.zakopcan@stuba.sk

Pracovnici (last edited 2021-09-06 10:07:36 by MichalZajac)