Projekt s formulármi

Použiť v šablóne  {{ form.as_... }}  je v mnohých prípadoch vyhovujúce.

Ak chceme dizajnovať formulár jemnejšie, môžeme tak urobiť prístupom k jednotlivým atribútom formulára v našej šablóne.

Zmeníme šablónu takto:

{% extends "base.html" %}
{% block nadpis %}
Formulár
{% endblock %}
{% block obsah %}
<form action="/form/" method="POST">
<table id=border>
<tr>
<th>
Operandy:
</th>
<td>{{ form.operand1.errors }}{{ form.operand1 }}</td>
<td>{{ form.operand2.errors }}{{ form.operand2 }}</td>
</tr>
<tr>
<th>Operácia</th>
<td colspan="2">{{ form.operation.errors }}{{ form.operation }} </td>
</tr>
</table>
<input type="submit" value="Odošli" />
</form>
{% endblock %}
form.txt.

Tým dosiahneme, že oba operandy sú umiestnené v jednom riadku.

Všimnite si, že dizajn HTML formulára je v rámci djanga presne tam, kde má byť, tzn. v šablóne. Pythonovský kód sa vôbec nemení, ten s dizajnom HTML nemá nič spoločné.

Celý projekt je tu: forms_v2.0.tar.gz

ProgramovanieInternetovychAplikacii/FormsProjectV2 (last edited 2009-03-10 11:15:17 by GejzaJenca)