Hello, world v4

V tejto chvíli to vyzerá tak, že každá view má obvykle svoj súbor so šablónou. Naozaj to tak aj je.

Doterajší prístup však vedie k nemilému javu. HTML stránky v rámci jednej site obvykle obsahuju kopu spoločného kódu. To by viedlo k duplicite kódu v súboroch so šablónami, čo je zjavne zle; pri zmene spoločného kódu to musíme meniť na viacerých miestach naraz.

Nástroj na riešenie tohto problému je tag  {% extends "..." %} .

Ideme upraviť verziu 3. Chceme ju rozšíriť o pozdrav goodbye.

Obsah adresára templates je takýto (nie txt ale html)

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
<style type="text/css">
h1 {
    color:red;
    font-style:normal;
}
</style>
<head>
<title>
Hello, world v4
</title>
</head>
<body>
<h1>
{% block pozdrav %}
Toto tu neuvidime, lebo sa to pretazi.
{% endblock %}
</h1>
</body>
</html>

common.txt
{% extends "common.html" %}
{% block pozdrav %}
Hello, {{ who }}.
{% endblock %}


hello.txt
{% extends "common.html" %}
{% block pozdrav %}
Goodbye, {{ who }}.
{% endblock %}


goodbye.txt

Logika veci je zrejmá. Naše views budú používať v skutočnosti šablóny hello.html a goodbye.html. Spoločná časť je vytiahnutá v common.html, ktorú ostatné dve subšablóny dedia cez  {% extends "common.html"%} . common.html má v sebe vyznačený block menom pozdrav, ktorý jej podšablóny preťažujú.

Takto je možné (a žiadúce) vytvoriť celú hierarchiu šablón.

  1 
  2 from django.http import HttpResponse
  3 from django.template import Context,loader
  4 
  5 def hello(request,who):
  6   t=loader.get_template('hello.html')
  7   c=Context({'who':who})
  8   html=t.render(c)
  9   return(HttpResponse(html))
 10 
 11 def goodbye(request,who):
 12   t=loader.get_template('goodbye.html')
 13   c=Context({'who':who})
 14   html=t.render(c)
 15   return(HttpResponse(html))
views.py

Ešte zostáva pridať ďalšiu položku do urlpatterns:

  1 (r'^goodbye/(.*)/$', views.goodbye),

Vyskúšajme:

Celý projekt: hello_v4.tar.gz

Pre poriadok ešte uvediem, že podobné veci je možné dosiahnuť pomocou tagu  {% include "..." %} .

ProgramovanieInternetovychAplikacii/HelloWorldV4 (last edited 2009-02-24 15:30:55 by GejzaJenca)