Templates - for cyklus a prístup k atribútom

Druhé sedenie o Templates. Súbor 02_templates.py obsahuje pythonovské príkazy určené na copy/paste do interpretra spusteného príkazom

python manage.py shell

v adresári existujúceho djangovského projektu.

Relevantné časti dokumentácie sú

  1 Python 2.5.2 (r252:60911, Jan 4 2009, 17:40:26)
  2 [GCC 4.3.2] on linux2
  3 Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
  4 (InteractiveConsole)
  5 >>> # Druhe interaktivne sedenie: Django Templates
  6 >>> #
  7 >>> # Pouzitie: V existujucom django projekte
  8 >>> # treba spustit "manage.py shell".
  9 >>> # To zabezpeci natiahnutie patricnych modulov.
 10 >>> #
 11 >>> # =====================================================
 12 >>> # Najprv import:
 13 >>> from django.template import Template,Context
 14 >>> # Vytvorime Template,teraz trochu zlozitejsiu
 15 >>> t1=Template("""Zoznam zakaznikov firmy {{ nazov_firmy }}
 16 ... {% for zakaznik in zoz_zakaznikov %}
 17 ... * {{ zakaznik }}
 18 ... {% endfor %}
 19 ... """)
 20 >>> # Vytvorime Context
 21 >>> c1=Context({'nazov_firmy' : 'Zebra s.r.o.', \
...     'zoz_zakaznikov': ['Jan Prvy', 'Jozef Druhy']}\
...     )
 22 >>> print c1
 23 [{'zoz_zakaznikov': ['Jan Prvy', 'Jozef Druhy'], 'nazov_firmy': 'Zebra s.r.o.'}]
 24 >>> # A mozeme dosadit
 25 >>> print t1.render(c1)
 26 Zoznam zakaznikov firmy Zebra s.r.o.
 27 
 28 * Jan Prvy
 29 
 30 * Jozef Druhy
 31 
 32 
 33 >>> # Spravme teraz priklad so zoznamom objektov
 34 >>> # Zadefinujeme triedu zakaznik
 35 >>> class Zakaznik(object):
 36 ...   def __init__(self,meno,priezvisko):
 37 ...     self.meno=meno
 38 ...     self.priezvisko=priezvisko
 39 ...
 40 >>> c2=Context({'nazov_firmy' : 'Koala a.s.',\
...     'zoz_zakaznikov' : [Zakaznik('Peter','Prvy'), \
...       Zakaznik('Ludovit','Sestnasty')]} \
...       )
 41 >>> t2=Template("""Zoznam zakaznikov firmy {{ nazov_firmy }}:
 42 ... {% for zakaznik in zoz_zakaznikov %}
 43 ... * Meno:{{ zakaznik.meno }} Priezvisko:{{ zakaznik.priezvisko }}
 44 ... {% endfor %}
 45 ... """)
 46 >>> print t2.render(c2)
 47 Zoznam zakaznikov firmy Koala a.s.:
 48 
 49 * Meno:Peter Priezvisko:Prvy
 50 
 51 * Meno:Ludovit Priezvisko:Sestnasty
 52 
 53 
 54 >>>
02_templates_out.py

ProgramovanieInternetovychAplikacii/TemplateFor (last edited 2009-02-23 21:50:15 by GejzaJenca)