Hello, world verzia 3

Mať HTML kód vo vnútri view nie je dobrý nápad. HTML by malo byť iba v šablónach, aby sme mali jedno miesto, kde je HTML a nemuseli teda pri zmene HTML zasahovať do kódu.

Teraz ideme upraviť Hello, world verziu 2 tak, aby sme použili Template.

Keďže vytvárať Template zo stringu odporuje zásade v prvom odstavci, šablóny budú v súboroch.

dôvodov hello.txt.)

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
<style type="text/css">
h1 {
        color:red;
        font-style:normal;
}
</style>
<head>
<title>
Hello, world v3
</title>
</head>
<body>
<h1>
Hello, {{ who }}.
</h1>
</body>
</html>

hello.txt

   1 '/home/gejza/django/hello/templates'

Celý projekt máte tu: hello_v3.tar.gz.

ProgramovanieInternetovychAplikacii/HelloWorldV3 (last edited 2009-02-24 14:33:09 by GejzaJenca)