Hello world V2

Teraz si ukážeme, ako je možné časti URL odovzdať view ako parameter.

  1   (r'^hello/(.*)/$', views.hello),

views.py bude takéto:

  1 
  2 from django.http import HttpResponse
  3 
  4 def hello(request,who):
  5   html="""<html>
  6   <body>
  7   <h1>Hello, """+who+"""</h1>
  8   </body>
  9   </html>
 10   """
 11   return(HttpResponse(html))
views.py

Celý projekt máte tu hello_v2.tar.gz

Úlohy

 1. Skúste http://localhost:8000/hello/moon/sun . Prerobte to tak, aby funkcia view.hello vypísala iba Hello, moon. (Stačí úprava urls.py)

 2. A teraz tak, aby vypísala Hello, moon and sun.

 3. A teraz chceme, aby to fungovalo všeobecne, t.j. napríklad http://localhost:8000/hello/a/b/c/ má vypísať Hello, a,b and c

ProgramovanieInternetovychAplikacii/HelloWorld_V2 (last edited 2009-02-24 23:32:31 by GejzaJenca)