Projekt násobky a delitele

Toto je projekt využívajúci to, čo sme sa doteraz naučili.

  1 from django.http import HttpResponse
  2 from django.template import Context,Template,loader
  3 
  4 def chyba(text):
  5 
  6   t=loader.get_template("chyba.html")
  7   c=Context({'chyba':text})
  8   return HttpResponse(t.render(c))
  9 
 10 class Dvojica(object):
 11 
 12   def __init__(self,n,hodnota):
 13     self.n = n
 14     self.hodnota = hodnota
 15 
 16 
 17 def nasobky(request,cislo):
 18 
 19   zoz_nasobkov=[]
 20   # cislo je retazec
 21   # musime ho previest na int
 22   # treba kontrolovat vstup uzivatela! 
 23   try:
 24     cislo_int=int(cislo)
 25   except ValueError:
 26     return chyba("%s sa nepodarilo previest na cislo" % cislo)
 27   if cislo_int<0:
 28     return chyba("cislo %d je zaporne" % cislo_int)
 29   for i in range(11):
 30     zoz_nasobkov.append(Dvojica(i,i*cislo_int))
 31   c=Context({'cislo':cislo_int,'vysledky':zoz_nasobkov})
 32   t=loader.get_template("nasobky.html")
 33   return HttpResponse(t.render(c))
 34 
 35 # Predosla a nasledujuca funkcia
 36 # obsahuju zjavne duplicitny kod.
 37 # To je bezzasadove, ale nechcem veci komplikovat.
 38 
 39 
 40 def delitele(request,cislo):
 41 
 42   zoz_delitelov=[]
 43   # cislo je retazec
 44   # musime ho previest na int
 45   # treba kontrolovat vstup uzivatela! 
 46   try:
 47     cislo_int=int(cislo)
 48   except ValueError:
 49     return chyba("%s sa nepodarilo previest na cislo" % cislo)
 50   if cislo_int<0:
 51     return chyba("cislo %d je zaporne" % cislo_int)
 52   pocitadlo=0
 53   for i in range(1,cislo_int+1):
 54     if (cislo_int % i)==0:
 55       pocitadlo+=1
 56       zoz_delitelov.append(Dvojica(pocitadlo,i))
 57   c=Context({'cislo':cislo_int,'vysledky':zoz_delitelov})
 58   t=loader.get_template("delitele.html")
 59   return HttpResponse(t.render(c))
views.py

Templates sem vyvesovat nebudem, pozrite si ale v kompletnom projekte, ako využívame viacnásobné dedenie.

nasobky_a_delitele.tar.gz

ProgramovanieInternetovychAplikacii/NasobkyADelitele (last edited 2009-02-24 17:14:32 by GejzaJenca)