Dávid Pancza

FEI STU

Katedra matematiky, č.d. 415

interný telefón - kl. 617

david.pancza@stuba.sk

***

Numerické a štatistické výpočty v Matlabe (M3 a M4)

Podklady k cvičeniam >>

Staršie: >> alebo >>

Logické systémy - dištančné štúdium

Stránka predmetu: >>

DavidPancza (last edited 2013-02-18 10:52:23 by DavidPancza)