Numerické a štatistické výpočty

Iné študijné texty k štatistike

Pancza (last edited 2008-05-09 11:29:46 by DavidPancza)