Logické systémy

2014/2015 -- zimný semester, rozsah 4-1

Paralelky a prednášajúci

doc.RNDr. Vladimír Olejček, CSc.

RNDr. Viera Čerňanová, PhD.

doc. Mgr. Marcel Polakovič, PhD.

LogickeSystemy (last edited 2014-10-31 15:28:23 by MarcelPolakovic)