Logické systémy

2014/2015 - zimný semester, rozsah 4 +1

Študijné odbory:

Telekomunikácie

Priemyselná informatika

Prednášajúci

Opravný termín skúšky 5.februára bude pre odbory TLK a PI v prvom behu so začiatkom o 8:30 v AB 300.

V stredu 4.2. budú konzultácie približne v čase 14:00-15:00 v AB 35 (alebo niekde nablízku).

Ukážky malých písomiek

1.pdf

2.pdf

3.pdf

Vzorová 1. zápočtová písomka

Vzorová druhá zápočtová písomka

Vzorová písomka zo skúšky (120 minút)

Multiplexor ani sčítačky na skúške nebudú.

Písomka z riadneho termínu 18.12.2014


Doplňujúce podmienky pre výpočet známky zo skúšky

na známku

zo skúškovej písomky je nutné získať

A

aspoň 62 bodov

B

aspoň 53 bodov

C

aspoň 44 bodov

D

aspoň 35 bodov

E

aspoň 26 bodov


Príklad 1

Počas semestra ste získali z písomiek 25 bodov, bonusových 6,5 a na skúške 57 bodov.

Príklad 2

Cez semester ste získali z písomiek 22 bodov, bonusových 14,5 a na skúške 48 bodov. 22+48=70, teda D.


Stručná osnova predmetu

Učebné texty

LogickeSystemy/ParalelkaB (last edited 2015-02-02 12:19:25 by VieraCernanova)