Logické systémy

2014/2015 -- zimný semester, rozsah 4-1

Študijný odbor:

Aplikovaná informatika

Prednášajúci

Cvičiaci

Stručná osnova predmetu

Učebné texty

Podmienky pre udelenie zápočtu

Oznamy

LogickeSystemy/ParalelkaA (last edited 2015-02-02 13:27:13 by VladimirOlejcek)