Logické systémy

2014/2015 -- zimný semester, rozsah 4-1

Študijné odbory:

Elektronika, Elektrotechnika, Automobilová elektronika

Prednášajúci

Cvičiaci

Nahliadnutie do písomiek - opravný termín

Možnosť nahliadnuť do opravených písomiek bude v stredu 11.2.2015 o 14:30 hod. v miestnosti AB-35.

Stručná osnova predmetu

Učebné texty

Poznamenávam, že obidva uvedené učebné texty obsahujú viac látky, než budeme potrebovať - treba sledovať prednášky a cvičenia.

Učebné texty k prednáškam prof. Ďuračkovej

Nasledujúce súbory sú súbory .pptx, ktoré sa dajú čítať len novšou verziou Power Point-u.

Nasledujúce súbory sú typu .ppt, vznikli konverziou vyššie uvedených súborov .pptx. Môj Power Point, ktorý je staršieho dáta, zobrazuje tieto súbory s chybami, ktoré niekde sťažujú dobrú čitateľnosť textu. Kolegov Power Point, ktory je novší a čita aj súbory .pptx, prečítal aj tieto súbory .ppt bez chyby. Bohužiaľ, lepšie to urobiť nevieme. (Vyššie uvedené súbory .pptx sú úplne v poriadku, snáď sa v prípade chýb v .ppt dokážete dostať k Power Pointu, ktorý číta aj súbory .pptx.)

Nasledujúci súbor obsahuje nepovinnú (doplnkovú) časť prednášok prof. Ďuračkovej.

Podmienky pre udelenie zápočtu

Pravidlá pre ospravedlňovanie neúčasti na vzdelávacej činnosti

LogickeSystemy/ParalelkaC (last edited 2015-02-10 11:19:27 by MarcelPolakovic)