Viera Č e r ň a n o v á


obrazok077ab.gif

Kontakt:

viera.cernanova@stuba.sk , tel. 02 602 91 814, miestnosť A 422, klapka 814

Konzultačné hodiny:


Školský rok: 2016/2017

Návrh tém bc.prác pre študentov Aplikovanej informatiky

* Rozklad štvorcovej matice na súčin Toeplitzových matíc

* Rozklad štvorcovej matice na súčin Hankelových matíc

* Gershgorinove kruhy (vlastné čísla matíc)

Všetky navrhnuté témy sú už obsadené.

LETNÝ SEMESTER

ZIMNÝ SEMESTER


Školský rok: 2014/2015

* Matematika 2


Logické systémy

2014/2015 - zimný semester, rozsah 4 +1

Prednášajúci

Stručná osnova predmetu

Učebné texty

VieraCernanova (last edited 2017-09-25 08:15:25 by VieraCernanova)