Matematika 2

2022/2023 -- letný semester, rozsah 2 - 2

Paralelky a prednášajúci

doc.RNDr.Boris Rudolf, CSc.

doc.RNDr.Jana Kalická, PhD.

Mgr. Oľga Stašová, PhD.

Matematika2 (last edited 2023-01-27 09:25:51 by OlgaStasova)