Revision 227 as of 2020-01-03 09:42:48
You are not allowed to revert this page!

Clear message

Matematika 4 - B-MAT4

2019/2020 -- Zimný semester Rozsah predmetu: 2/2 Počet kreditov: 5

Vyučujúci

Prvý termín skúšky z M4 bude 7.1.2020 o 8.00 hod. v BC-300. O. Nánásiová, Ľ. Marko

Na skúšku si nezabudnite priniesť štatistické tabuľky a kalkulačku. Môžete mať ťahák veľkosti A4, na ktorom môžu byť vzorce, nesmú tam byť riešené vzorové príklady. O. Nánásiová

Stručná osnova predmetu

Literatúra

Práca cez semester a zápočet

Prednášky, príklady a cvičenia

Príklady z cvičení

e-podpora