Matematika 4 - B-MAT4

2017/2018 -- Letný semester Rozsah predmetu: 2/2 Počet kreditov: 5

Vyučujúci

Stručná osnova predmetu

Literatúra

e-podpora

Podmienky na zápočet

max. 40 bodov. Na zápočet treba získať aspoň 20 bodov. Termíny písomiek budú oznámené aspoň týždeň vopred.

Oznamy

Matematika4 (last edited 2018-02-12 16:38:46 by DavidPancza)