Matematika 4 - B-MAT4

2019/2019 -- Zimný semester Rozsah predmetu: 2/2 Počet kreditov: 5

Vyučujúci

Na skúšku si nezabudnite priniesť štatistické tabuľky a kalkulačku. Môžete mať ťahák veľkosti A4, na ktorom môžu byť vzorce, nesmú tam byť riešené vzorové príklady. O. Nánásiová

Stručná osnova predmetu

Literatúra

Práca cez semester a zápočet

Prednášky, príklady a cvičenia

Príklady z cvičení

e-podpora

Matematika4 (last edited 2019-11-14 09:06:48 by LubomirMarko)