Revision 233 as of 2020-09-24 07:46:22

Clear message

Matematika 4 - B-MAT4

2020/2021 -- Zimný semester Rozsah predmetu: 2/2 Počet kreditov: 5

Vyučujúci

Stručná osnova predmetu

Literatúra

Práca cez semester a zápočet

Prednášky, príklady a cvičenia

Príklady z cvičení

e-podpora