Revision 223 as of 2019-11-14 09:00:34

Clear message

Matematika 4 - B-MAT4

2019/2019 -- Zimný semester Rozsah predmetu: 2/2 Počet kreditov: 5

Vyučujúci

Prvý termín skúšky z M4 bude 1.2019 od 10.00 do 12.00. Druhý termín bude dňa 1. 2019 o 11.00 v BC-300. Ľ. Marko
  • Na skúšku si nezabudnite priniesť štatistické tabuľky a kalkulačku. Môžete mať ťahák veľkosti A4, na ktorom môžu byť vzorce, nesmú tam byť riešené vzorové príklady. O. Nánásiová

Stručná osnova predmetu

Literatúra

Práca cez semester a zápočet

Príklady z cvičení

e-podpora