Revision 218 as of 2018-12-19 07:52:22

Clear message

Matematika 4 - B-MAT4

2018/2019 -- Zimný semester Rozsah predmetu: 2/2 Počet kreditov: 5

Skúška z M3 - riadny termín bude dňa 19.12. 2018 o 11.00 v AB-300. Ľ. Marko
  • Na skúšku si nezabudnite priniesť štatistické tabuľky a kalkulačku. Môžete mať ťahák veľkosti A4, na ktorom môžu byť vzorce, nesmú tam byť riešené vzorové príklady. O. Nánásiová

Vyučujúci

Stručná osnova predmetu

Literatúra

Práca cez semester a zápočet

Príklady z cvičení

e-podpora