Revision 213 as of 2018-05-07 16:32:34

Clear message

Matematika 4 - B-MAT4

2017/2018 -- Letný semester Rozsah predmetu: 2/2 Počet kreditov: 5

Skúška sa uskutoční v utorok 5.6. o 9.30 (pozor, čas nezodpovedá štandardným "behom") v ab150.

Opravný termín bude 19.6. v 3. behu (o 14.00) v bc150.

Vyučujúci

Stručná osnova predmetu

Literatúra

Práca cez semester a zápočet

Príklady z cvičení

e-podpora