Revision 198 as of 2018-03-13 16:52:50

Clear message

Matematika 4 - B-MAT4

2017/2018 -- Letný semester Rozsah predmetu: 2/2 Počet kreditov: 5

Druhá písomka sa uskutoční v pondelok 9.4.2018 o 10.04, v c101.

Vyučujúci

Stručná osnova predmetu

Literatúra

Podmienky na zápočet

max. 40 bodov. Na zápočet treba získať aspoň 20 bodov. Termíny písomiek budú oznámené aspoň týždeň vopred.

Príklady z cvičení

e-podpora od starších kolegov