Matematika 1 opakovaná

2017/2018 - letný semester, rozsah 2-2

Paralelky a prednášajúci

Doc. RNDr. Boris Rudolf, CSc.

Doc. RNDr. Michal Zajac, PhD.

Matematika1Opakovana (last edited 2020-02-13 09:17:50 by LubomirMarko)