Matematika 1 opakovaná

2020/2021 - letný semester, rozsah 2-2

Paralelky a prednášajúci

Doc. RNDr. Boris Rudolf, CSc.

Doc. RNDr. Marcel Polakovič, PhD.

Matematika1Opakovana (last edited 2022-11-02 09:07:36 by BorisRudolf)