Matematika 1 opakovaná

2019/2020 - letný semester, rozsah 2-2

Paralelky a prednášajúci

Doc. RNDr. Boris Rudolf, CSc.

Doc. RNDr. Michal Zajac, PhD.

Matematika1Opakovana (last edited 2020-03-20 08:08:14 by BorisRudolf)