Matematika 1 opakovaná

Automobilová mechatronika, Elektronika, Elektrotechnika, Informačné a komunikačné technológie, Robotika a kybernetika, Elektroenergetika, Jadrové a fyzikálne inžinierstvo

Letný semester 2021/2022

Vyučujúci

doc. Mgr. Marcel Polakovič, PhD. {i} kontakt

Podmienky absolvovania predmetu

Počas semestra sa budú písať dve písomky, spolu za 30 bodov. Ku skúške bude pripustený každý študent, ktorý z obidvoch semestrálnych písomiek získa spolu aspoň 10 bodov. Na skúškovej písomke bude možné získať najviac 70 bodov. (Teda plný počet bodov za tento predmet je 100.) Hodnotiť sa bude podľa štandardnej stupnice platnej na FEI STU.

Prednášky

Prednášky sú v rozvrhu nasadené v pondelok 15:00 - 16:40 a vo štvrtok 13:00 - 14:40. V tomto semestri použijeme videá (záznamy prednášok), ktoré boli natočené v minulom školskom roku v predmete Matematika 1. Prednášok je 24 (v semestri je 12 týždňov a v každom týždni sú 2 prednášky).

1. prednáška 2. prednáška 3. prednáška 4. prednáška 5. prednáška 6. prednáška 7. prednáška 8. prednáška 9. prednáška 10. prednáška 11. prednáška 12. prednáška 13. prednáška 14. prednáška 15. prednáška 16. prednáška 17. prednáška 18. prednáška 19. prednáška 20. prednáška 21. prednáška 22. prednáška 23. prednáška 24. prednáška

Cvičenia

Cvičenie je nasadené vo štvrtok v čase 9:00 - 10:40. Cvičenie bude prebiehať formou videokonferencie cez Google Meet (G Suite) v tomto čase (teda keď je nasadené v rozvrhu) . Príslušný identifikátor (link) rozpošlem včas hromadným e-mailom.

Tu sú pdf súbory z cvičení. 1. cvičenie 2. cvičenie 3. cvičenie

Literatúra

  1. SATKO, L.; ŠULKA, R. Matematická analýza 1. Bratislava: SVŠT v Bratislave, 1988. 217 s.
  2. ŠULKA, R.; MORAVSKÝ, L.; SATKO, L. Matematická analýza 1. Bratislava: Alfa, 1986. 389 s.
  3. Glyn, J.: Modern engineering mathematics, Addison Wesley, 2008
  4. Eliaš, J.; Horváth, J.; Kajan, J.: Zbierka úloh z vyššej matematiky, 1. a 2.diel; Alfa Bratislava 1966
  5. Ján Ivan.; Matematika 1, Alfa Bratislava 1986
  6. Sabolová, M.; Satko, L.: Matematická Analýza I, Edičné stredisko STU, 2007, Elektronický text dostupný tu

http://matika.elf.stuba.sk/KMAT/Matematika1/ParalelkaA?action=AttachFile&do=get&target=Pred_M1_1.pdf

http://matika.elf.stuba.sk/KMAT/Matematika1/ParalelkaA?action=AttachFile&do=get&target=Pred_M1_1.pdf

Matematika1Opakovana/Matematika1OP/ParalelkaB (last edited 2022-03-03 09:15:42 by MarcelPolakovic)