Revision 880 as of 2020-09-28 11:42:47
You are not allowed to revert this page!

Clear message

Matematika 1 / Robotika a kybernetika, elektronika, telekomunikácie

2020/2021 -- Zimný semester

Prednášajúci a cvičiaci

Rozdelenie študentov medzi vyučujúcich (dôležité)

Obaja vyučujúci si rozdelili študentov nasledovne:

Prednášky (aj pre MAT1E) (Prednáša len doc. Polakovič)

Prednášky sú zaznamenané formou videa. Pondelková prednáška bude streamovaná cez Google Meet vždy v pondelok o 13:00, príslušný link je https://stream.meet.google.com/stream/77fff9a8-486e-43a4-b00c-c25206b9af72 . Piatková prednáška bude streamovaná cez Google Meet vždy v piatok o 8:00, príslušný link je https://stream.meet.google.com/stream/2ab3da44-7816-4fa6-91b2-9abed28b8d66 . Streamovaná prednáška je teda prístupná cez Google Meet. Google Meet je na STU prístupný cez systém G Suite. Postup prihlásenia do G Suite je na https://www.stuba.sk/navody/gsuite/#meet . Čas trvania prednášky je 1:40 hod. až 2:00 hod.

Jednotlivé prednášky sú prístupné tu (bez potreby byť prihlásený do systému G Suite): 1. prednáška 2. prednáška 3. prednáška

Stručná osnova predmetu

Literatúra

  1. SATKO, L.; ŠULKA, R. Matematická analýza 1. Bratislava: SVŠT v Bratislave, 1988. 217 s.
  2. ŠULKA, R.; MORAVSKÝ, L.; SATKO, L. Matematická analýza 1. Bratislava: Alfa, 1986. 389 s.
  3. Glyn, J.: Modern engineering mathematics, Addison Wesley, 2008
  4. Sabolová, M.; Satko, L.: Matematická Analýza I, Edičné stredisko STU, 2007 (Stiahnite_si.pdf).

  5. Kačníková, T.; Sladká, S.: Matematická analýza 1 (Zbierka príkladov), skriptá EF STU, Bratislava 1994
  6. Eliaš, J.; Horváth, J.; Kajan, J.: Zbierka úloh z vyššej matematiky, 1. diel, 2.diel; Alfa Bratislava 1966