Matematika 1 / Robotika a kybernetika, elektronika, telekomunikácie

2020/2021 -- Zimný semester

Oznamy len pre študentov, ktorých učí doc. Polakovič

Podmienky absolvovania predmetu

Počas semestra budú študenti dostávať domáce úlohy. Pôvodne sľúbené online testovanie (u doc. Polakoviča) nebude kvôli istým technickým prekážkam, ktoré sa objavili. Za domáce úlohy bude možné získať najviac 50 bodov. Skúška sa bude písať prezenčnou alebo dištančnou formou (podľa aktuálnej situácie ohľadne ochorenia COVID-19). Na skúške bude možné získať najviac 50 bodov. Teda dohromady je za celý predmet najviac 100 bodov a známkovanie bude podľa štandardnej stupnice používanej na FEI STU. Pritom na získanie zápočtu treba najmenej 6 bodov zo semestra, nakoľko pri menšom bodovom zisku za semester nie je možné spolu s bodmi zo skúšky získať 56 bodov, čo je dolná hranica známky E. Samozrejme odporúčam počas semestra pracovať a získať viac bodov, než je nutné minimum.

Cvičenia

Cvičenia doc. Polakoviča budú formou videokonferencie (Google Meet). Krúžky 1bc_RK/1 a 1bc_RK/2 majú cvičenie v stredu v čase 9:00 - 10:40, Krúžok 1bc_ELN/1 má cvičenie vo štvrtok v čase 10:00 - 11:40. Príslušné identifikátory (linky) som poslal študentom e-mailom.

Obsah cvičení

Každý týždeň budú pred cvičeniami zverejnené vzorovo riešené príklady k danej téme (viď nasledujúci odsek "Príklady na cvičenia"). Na samotnom cvičení bude možnosť konzultovať prípadné nejasnosti ohľadne týchto príkladov resp. ľubovoľné otázky k danej téme.

Príklady na cvičenia

Na stránke http://www.math.sk/jmkollar/feim1a/videa.html sú už dostupné materiály k cvičeniam, a síce vzorové riešené príklady (videá).

Domáce úlohy

Každý týždeň budú študenti dostávať domácu úlohu. Riešenie tejto úlohy môžu posielať do konca príslušného týždňa na mailovú adresu marcel.polakovic@stuba.sk. Úlohu obodujem a výsledky zverejním v AIS (ešte upresním, kde presne).

Domáca úloha č. 1 (výnimočne možno posielať riešenia do utorka 13.10.2020) Domáca úloha č. 2 (riešenia možno posielať do nedele 18.10.2020) Domáca úloha č. 3 (riešenia možno posielať do nedele 25.10.2020) Domáca úloha č. 4 (riešenia možno posielať do nedele 1.11.2020) Domáca úloha č. 5 (riešenia možno posielať do nedele 8.11.2020) Domáca úloha č. 6 (riešenia možno posielať do nedele 15.11.2020) Domáca úloha č. 7 (riešenia možno posielať do nedele 22.11.2020) Domáca úloha č. 8 (riešenia možno posielať do nedele 29.11.2020) Domáca úloha č. 9 (riešenia možno posielať do nedele 6.12.2020) Domáca úloha č. 10 (riešenia možno posielať do nedele 13.12.2020)

Matematika1/ParalelkaB/Polakovic (last edited 2020-12-05 20:00:05 by MarcelPolakovic)