Matematika 1 / Robotika a kybernetika, elektronika, telekomunikácie

2021/2022 -- Zimný semester

Oznamy len pre študentov, ktorých učí doc. Polakovič

Podmienky absolvovania predmetu

Počas semestra budú študenti dostávať domáce úlohy. Za domáce úlohy bude možné získať najviac 40 bodov. Pre získanie zápočtu bude potrebné počas semestra (teda z domácich úloh) nadobudnúť aspoň 20 bodov. Kto získa zápočet, môže ísť na skúšku. Skúška sa bude písať prezenčnou alebo dištančnou formou (podľa aktuálnej situácie ohľadne ochorenia COVID-19). Na skúške bude možné získať najviac 60 bodov. Teda dohromady je za celý predmet najviac 100 bodov a známkovanie bude podľa štandardnej stupnice používanej na FEI STU. Pritom skúšková písomka bude spoločná so študentmi, ktorých učí Mgr. Jozef Kollár, PhD. Akurát počet bodov, ktorý bude možné na skúške získať, sa bude pre uvedené dve skupiny študentov líšiť.

Cvičenia

Cvičenia budú formou videokonferencie na platforme Google Meet. Krúžky 1bc_TLK/1, 1bc_TLK/3 a 1bc_ELN/2 majú cvičenie v piatok v čase 8:00 - 9:40, krúžky 1bc_ELN/1, 1bc_RK/7, 1bc_TLK/2 a 1bc_TLK/4 majú cvičenie v piatok v čase 10:00 - 11:40. Príslušné identifikátory (linky) pošlem študentom e-mailom. Pre doplnenie k cvičeniam odporúčam vzorové riešené príklady (videá) dostupné na stránke Mgr. Kollára. Ako doplňujúcu zbierku úloh na precvičenie odporúčam zbierku úloh na stránke Mgr. Kollára, treba sa preklikať cez "Informácie pre študentov", "FEI Matematika 1", "Príklady na cvičenia".

Pdf z cvičení

Tu sú pdf súbory z jednotlivých cvičení

začiatok 8:00 1. cvičenie 2. cvičenie 3. cvičenie 4. cvičenie 5. cvičenie 6. cvičenie 7. cvičenie 8. cvičenie 9. cvičenie 10. cvičenie 11. cvičenie 12. cvičenie

začiatok 10:00 1. cvičenie 2. cvičenie 3. cvičenie 4. cvičenie 5. cvičenie 6. cvičenie 7. cvičenie 8. cvičenie 9. cvičenie 10. cvičenie 11. cvičenie 12. cvičenie

Domáce úlohy

Každý týždeň budú študenti dostávať domácu úlohu, zverejnená bude tu.. Riešenie tejto domácej úlohy môžu posielať do stanoveného dátumu. Úlohu obodujem a výsledky zverejním v AIS.

Domáca úloha č. 1 Domáca úloha č. 2 Domáca úloha č. 3 Domáca úloha č. 4 Domáca úloha č. 5 Domáca úloha č. 6 Domáca úloha č. 7 Domáca úloha č. 8 Domáca úloha č. 9 Domáca úloha č. 10 Domáca úloha č. 11

Riešenia domácich úloh

Tu sú vzorové riešenia domácich úloh.

Domáca úloha č.1 Domáca úloha č.2 Domáca úloha č.3 Domáca úloha č.4 Domáca úloha č.5 Domáca úloha č.6 Domáca úloha č.7 Domáca úloha č.8 Domáca úloha č.9 Domáca úloha č.10 Domáca úloha č.11

Oznamy o skúške

Matematika1/ParalelkaB/Polakovic (last edited 2021-12-16 14:20:30 by MarcelPolakovic)