Matematika 1 / Robotika a kybernetika, elektronika, telekomunikácie

2018/2019 -- Zimný semester

Prednášajúci a cvičiaci

Nahliadnutie do opravených písomiek bude vo štvrtok 10.1.2019 o 10:00 - 11:00 hod. v kanceláriách Mgr. Kollára (príklady 6 - 10) a doc. Polakoviča (príklady 1 - 5). Kancelárie sú v bloku A na 4. poschodí.

Tu sú riešenia úloh z riadneho termínu skúšky aj s komentármi: Komentare.pdf

Rozvrh

Príklady a cvičenia

Priklady1.pdf

Priklady2.pdf

ComplexNumbers.pdf (zamerajte sa na úlohy 1-7)

DU1.pdf DU2.pdf DU3.pdf

Nadpis "Týždeň XY" je len orientačný, treba sledovať prednášky a cvičenia.

DU4.pdf DU5a.pdf DU6.pdf DU7.pdf DU8.pdf DU9-10.pdf (Priebeh funkcie - príkl. 1, 2, 4, 5, 6)

DU11-12.pdf DU11-12.výsledky.pdf

Konvexne.pdf

Teória

Goniometricke funkcie.pdf

Prednaska_LA.pdf

Derivacie - vzorce.pdf

Grafy elementarnych funkcii.pdf

Stručná osnova predmetu

Literatúra

  1. SATKO, L.; ŠULKA, R. Matematická analýza 1. Bratislava: SVŠT v Bratislave, 1988. 217 s.
  2. ŠULKA, R.; MORAVSKÝ, L.; SATKO, L. Matematická analýza 1. Bratislava: Alfa, 1986. 389 s.
  3. Glyn, J.: Modern engineering mathematics, Addison Wesley, 2008
  4. Sabolová, M.; Satko, L.: Matematická Analýza I, Edičné stredisko STU, 2007 (Stiahnite_si.pdf).

  5. Kačníková, T.; Sladká, S.: Matematická analýza 1 (Zbierka príkladov), skriptá EF STU, Bratislava 1994
  6. Eliaš, J.; Horváth, J.; Kajan, J.: Zbierka úloh z vyššej matematiky, 1. diel, 2.diel; Alfa Bratislava 1966

Podmienky získania zápočtu z M1 a účasti na skúške

Zápočtové písomky

Počas semestra sa budú písať 2 zápočtové písomky.
Študent, ktorý za semester získal menej než 20 bodov, ale aspoň 10 bodov, môže si výsledok zo semestra opraviť na opravnej zápočtovej písomke. Táto bude ku koncu semestra.
Presný termín a obsah jednotlivých písomiek bude oznámený dopredu na prednáške a na tomto mieste.

Matematika1/ParalelkaB (last edited 2019-01-09 12:57:49 by MarcelPolakovic)