Differences between revisions 30 and 31

Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
2019/2020 -- zimný semester, rozsah 2-2 2020/2021 -- zimný semester, rozsah 2-2

Matematika 3

2020/2021 -- zimný semester, rozsah 2-2

Paralelky a prednášajúci

doc. RNDr. Ľubomír Marko,CSc.

doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.

Matematika3 (last edited 2020-09-02 10:17:00 by LubomirMarko)