Differences between revisions 29 and 30

Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
2018/2019 -- zimný semester, rozsah 2-2 2019/2020 -- zimný semester, rozsah 2-2

Matematika 3

2019/2020 -- zimný semester, rozsah 2-2

Paralelky a prednášajúci

doc. RNDr. Ľubomír Marko,CSc.

doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.

Matematika3 (last edited 2019-11-14 08:38:52 by LubomirMarko)