Matematika 3

2017/2018 -- zimný semester, rozsah 3-2

Prednášajúci a študijné programy

doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.

RNDr. Igor Brilla, PhD.

RNDr. Mária Kečkemétyová, PhD.

Matematika3 (last edited 2017-09-12 10:08:17 by LubomirMarko)