Revision 863 as of 2020-09-19 22:08:20

Clear message

Matematika 1 / Robotika a kybernetika, elektronika, telekomunikácie

2020/2021 -- Zimný semester

Prednášajúci a cvičiaci

Rozdelenie študentov medzi vyučujúcich (dôležité)

Obaja vyučujúci si rozdelili študentov nasledovne:

Stránka v rekonštrukcii

Prednášky (aj pre MAT1E) (Prednáša len doc. Polakovič)

Prednášky sú zaznamenané formou videa. Pozrieť si ich je možné po prihlásení do systému G Suite. Sú prístupné v Google Disk . Príslušný link je https://drive.google.com/file/d/1ZUyqC3GsH0Cij1QQSqZkV58dm2R3dSRG/view?usp=sharing . Pondelková prednáška bude streamovaná cez Google Meet vždy v pondelok o 13:00, príslušný link je https://stream.meet.google.com/stream/77fff9a8-486e-43a4-b00c-c25206b9af72 . Piatková prednáška bude streamovaná cez Google Meet vždy v piatok o 8:00, príslušný link je https://stream.meet.google.com/stream/2ab3da44-7816-4fa6-91b2-9abed28b8d66 . Postup prihlásenia do G Suite je na https://www.stuba.sk/navody/gsuite/#meet . Čas trvania prednášky je 1:40 hod. až 2:00 hod.

Cvičenia doc. Polakoviča (cvičenia Mgr. Kollára sú na jeho stránke)

Cvičenia doc. Polakoviča budú formou videokonferencie (Google Meet). Krúžky 1bc_RK/1 a 1bc_RK/2 majú cvičenie v stredu v čase 9:00 - 10:40, Krúžok 1bc_ELN/1 má cvičenie vo štvrtok v čase 10:00 - 11:40. Príslušné identifikátory (linky) pošlem študentom e-mailom.

Stručná osnova predmetu

Literatúra

  1. SATKO, L.; ŠULKA, R. Matematická analýza 1. Bratislava: SVŠT v Bratislave, 1988. 217 s.
  2. ŠULKA, R.; MORAVSKÝ, L.; SATKO, L. Matematická analýza 1. Bratislava: Alfa, 1986. 389 s.
  3. Glyn, J.: Modern engineering mathematics, Addison Wesley, 2008
  4. Sabolová, M.; Satko, L.: Matematická Analýza I, Edičné stredisko STU, 2007 (Stiahnite_si.pdf).

  5. Kačníková, T.; Sladká, S.: Matematická analýza 1 (Zbierka príkladov), skriptá EF STU, Bratislava 1994
  6. Eliaš, J.; Horváth, J.; Kajan, J.: Zbierka úloh z vyššej matematiky, 1. diel, 2.diel; Alfa Bratislava 1966

Podmienky získania zápočtu z M1 a účasti na skúške (toto boli kritériá z minulého školského roka - bude sa meniť!)

Zápočtové písomky (z minulého školského roka - bude sa meniť!)

Počas semestra sa budú písať 2 zápočtové písomky. Presný termín a obsah jednotlivých písomiek bude oznámený dopredu na prednáške a na tejto stránke.