Revision 839 as of 2019-12-12 18:16:31

Clear message

Matematika 1 / Robotika a kybernetika, elektronika, telekomunikácie

2018/2019 -- Zimný semester

Prednášajúci a cvičiaci

Opravná písomka sa bude písať v utorok 17.12.2019 o 15:00 v miestnosti DE-300. Opravnú písomku môžu písať všetci študenti, ktorí za semester získali menej než 20 bodov, ale z každej semestrálnej písomky získali aspoň 6 bodov. Sú to: Opravná písomka.pdf. Tématické okruhy: všetko, z čoho boli obidve semestrálne písomky. Pozor! Nemýliť si náhradnú a opravnú písomku!

Možnosť nahliadnuť do opravených písomiek (druhá zápočtová písomka) bude v utorok 10.12.2019 v čase 10:00 - 12:00 (J. Kollár a M. Polakovič) a vo štvrtok 12.12.2019 v čase 19:00 - 20:00 (len M. Polakovič). Pritom M. Polakovič opravoval príklady 1 a 3, J. Kollár opravoval príklady 2 a 4. Kancelárie oboch pedagógov sú v bloku A na 4. poschodí.

Rozvrh

Príklady a cvičenia

Priklady1.pdf

Priklady2.pdf

ComplexNumbers.pdf (zamerajte sa na úlohy 1-7)

DU1.pdf DU2.pdf DU3.pdf

Nadpis "Týždeň XY" je len orientačný, treba sledovať prednášky a cvičenia.

DU4.pdf DU5a.pdf DU6.pdf DU7.pdf DU8.pdf DU9-10.pdf (Priebeh funkcie - príkl. 1, 2, 4, 5, 6)

DU11-12.pdf DU11-12.výsledky.pdf

Konvexne.pdf

Teória

Goniometricke funkcie.pdf

Prednaska_LA.pdf

Derivacie - vzorce.pdf

Grafy elementarnych funkcii.pdf

Stručná osnova predmetu

Literatúra

  1. SATKO, L.; ŠULKA, R. Matematická analýza 1. Bratislava: SVŠT v Bratislave, 1988. 217 s.
  2. ŠULKA, R.; MORAVSKÝ, L.; SATKO, L. Matematická analýza 1. Bratislava: Alfa, 1986. 389 s.
  3. Glyn, J.: Modern engineering mathematics, Addison Wesley, 2008
  4. Sabolová, M.; Satko, L.: Matematická Analýza I, Edičné stredisko STU, 2007 (Stiahnite_si.pdf).

  5. Kačníková, T.; Sladká, S.: Matematická analýza 1 (Zbierka príkladov), skriptá EF STU, Bratislava 1994
  6. Eliaš, J.; Horváth, J.; Kajan, J.: Zbierka úloh z vyššej matematiky, 1. diel, 2.diel; Alfa Bratislava 1966

Podmienky získania zápočtu z M1 a účasti na skúške

Zápočtové písomky

Počas semestra sa budú písať 2 zápočtové písomky. Presný termín a obsah jednotlivých písomiek bude oznámený dopredu na prednáške a na tejto stránke.