Matematická štatistika - cvičenia

.

V zimnom semestri 2021/22 budú cvičenia prebiehať dištančnou formou v nasledujúcom režime:

Každý týždeň sa na tejto stránke zverejnia vzorové riešené príklady súvisiace s témou aktuálnej prednášky. Za nimi bude nasledovať sada nie celkom ľahkých neriešených príkladov.

Vašou úlohou bude naštudovať si "vzorové" materiály a po ich porozumení využiť svoje poznatky na počítanie neriešených príkladov. Pri tomto procese bude v čase cvičení (podľa rozvrhu) k dispozícii cvičiaci na online konzultácie na platforme Discord.

Každý týždeň bude v AIS otvorené "miesto odovzdania", kam bude potrebné (do 7-9 dní) nahrať fotodokumentáciu svojich výpočtov - aspoň 3/4 zo zadaných príkladov. Týmto spôsobom sa bude viesť "prezenčka". Odovzdané príklady možno budú veľmi jemne bodované (ceniť sa buide každá snaha), a môžete (priam sa odporúča) na nich pracovať aj tímovo.

Všetky študijné materiály budú k dispozícii trvale počas semestra, rovnako aj obsah konzultácií (vo forme chatu), takže bude možné sa k nim vrátiť aj neskôr. Nad rámec cvičení bude cvičiaci raz denne (okrem víkendov) na Discorde čítať prípadné otázky a odpovedať na ne.

Všetky otázky týkajúce sa učiva treba písať do verejného chatu na Discorde, aby z nich mohli profitovať aj ostatní spolužiaci.

.


.

Týždeň 1 - príklady: MaSta01.pdf (update 22.09.2022)

Týždeň 2 - príklady: MaSta02.pdf

Týždeň 3 - príklady: MaSta03.pdf

Týždeň 4 - príklady: MaSta04.pdf

Týždeň 5 - príklady: MaSta05.pdf

Týždeň 6 - príklady: MaSta06.pdf; tabuľky pre Gaussovo rozdelenie gaussn.jpg

Týždeň 7 - príklady: MaSta07_1.pdf

Týždeň 8 - príklady: MaSta07_2.pdf,

Týždeň 9 - príklady: MaSta08.pdf

Týždeň 10 - príklady: MaSta09.pdf; tabuľky pre Studentovo rozdelenie a Chí-kvadrát Xi-Stud.jpg

Týždeň 11 - príklady: MaSta10.pdf

Týždeň 12 - príklady: MaSta11.pdf, MaSta12.pdf

.


.

Videá s riešením niektorých príkladov https://www.youtube.com/channel/UCXFBQvppU5Jd2i37BaU0wsA/playlists

.


.

Späť na hlavnú stránku predmetu MatematickaStatistika

MatematStatistikaCvicenia (last edited 2022-09-22 10:53:27 by DavidPancza)