Základné zásady

  1. Názov stránky musí byť WikiSlovo.

  2. Názov stránky nesmie obsahovať diakritiku.

Tieto zásady treba dodržovať kvôli tomu, aby URL stránok vyzerali jednotne a neobsahovali znaky ako %68 a podobne. Kliknite na NázovStránkyObsahujúciDikritiku, ak chcete vidieť k čomu vedie diakritika.

Nebojte sa dlhých názvov stránok. Ide o zrozumiteľnosť, nie o stručnosť. LogSysEnEtAe je podľa mňa dosť nezrozumiteľný názov.

HelpSk/ZakladneZasady (last edited 2008-04-25 09:05:28 by localhost)