Algebry a grafy

2007/08 -- Letný semester

hypercube.png

Hyperkocka 2^4

Vyučujúci

Konzultačné hodiny

Utorok 10:00 - 11:00, alebo sa so mnou dohodnite na prednáške/cvičení.

Zápočtové písomky, skúšky

Zapisovanie prvého termínu skúšky bude v utorok 27.5.08 o 13:30 v BC-150.

Rozdelenie do miestností

Zadanie

Výsledky prvého termínu

Histogram

<20.0-30.0)
4.0%
<30.0-40.0)
8.0%
<40.0-50.0)
0.0%
<50.0-60.0)
16.0%
<60.0-70.0)
44.0%
<70.0-80.0)
20.0%
<80.0-90.0)
4.0%
<90.0-94.5>
4.0%

Staršie zápočtovky

Zadanie prvej zápočtovky (2007)

Riešenia prvej zápočtovky (2007) treba chápať ako vzorové. Boli aj iné korektné dôkazy a protipríklady.

Zadanie druhej zápočtovky (2007)

Komentáre k druhej zápočtovke (2007)

Zadanie prvého termínu skúšky (2007)

Komentáre k prvému termínu skúšky (2007)

Podmienky na zápočet

Počas semestra bude udelených 40 bodov + body za bonusové príklady.

Budú sa písať dve písomky, každá za 20 bodov. Opravné písomky nebudú.

Bonusové príklady budú zverejňované na prednáške. Odovzdávať sa budú e-mailom.

Pre získanie zápočtu je nutných 20 bodov.

Diskusné fórum predmetu

Diskusné fórum predmetu

Zadania prémií, body za ne

Prémie

Príklad, cvičenia, elektronické materiály

Cvičenia na rátanie doma, počas semestra sa budú rozširovať a doplňovať. Formát je .pdf.

/!\ Ak je v cvičeniach nejaká chyba, preklep a podobne, oznámte mi to (najlepšie mailom.)

Stručná osnova predmetu

Literatúra

  1. Kolář, J., Štěpánková, O., Chytil, M.: Logika, algebry a grafy. SNTL, ALFA, Praha 1989.
  2. Demel, J.: Grafy. SNTL, Praha 1989.
  3. Galanová, J., Kaprálik, P. : Diskrétna matematika, skriptá, STU Bratislava, 1997 Časť o grafoch Časť o množinách

  4. Johnsonbaugh, R.: Discrete Mathematics, Macmillan Publishing Company, New York,1992.
  5. Birkhoff, G., MacLane S., Prehľad modernej algebry, ALFA, Bratislava

Internet

Množiny a množinové operácie

Binárne relácie

Operácie na množine

Grupy

Grafy

AlgebryAGrafy (last edited 2008-05-26 17:56:29 by GejzaJenca)