Prémie

Riešenia prémií budem zverejňovať buďto na prednáške, alebo sem zavesím vase správne riešenia, alebo oboje.

Kontrolujte ma. Snažím sa na nikoho nezabudnúť ale aj tak.

Zadania prémií

Riešenia prémií

Body

Meno

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

{$\Sigma$}

Andruška Igor

6

3

9

Aufricht Igor

0.5

0.5

Balažia Ján

4

3

7

Divéky Marko

1

1

Fábik Pavol

3

3

Kvasničák Peter

1

2

3

Koutný Dušan

4

3

7

Kajaba Michal

4

3

7

Labuda Tomáš

6

1

1

2

6

16

Lackovič Pavol

1

1

Mako Vladimír

2

3

5

Michlík Pavel

1

1

Mihalovič Martin

1

2

3

Pavlík Adam

2

2

Pasmik Martin

2

2

Revický Eugen

3

3

Nemsila Maros

2

2

Poláčik Michal

0.5

1

1.5

Smolinský Peter

6

4

1

11

Sarlos Tomáš

1

1

Šimko Alexander

3

1

4

Špacek Pavol

2

6

8

Poznámka: Labudovi som zabudol započítať za prémiu 1 body, Smolinskému som už potom nechcel strhnúť, takže majú obaja 6; mali by mať po 3.

AlgebryAGrafy/Premie (last edited 2008-04-25 09:05:29 by localhost)