Algebra

illustrate.gif

2007/2008 -- letný semester

Vyučujúci

Stručná osnova predmetu

 1. množiny, kardinalita
 2. relácie ekvivalencie a čiastočné usporiadania
 3. polozväzy a zväzy
 4. podzväzy, faktorizácia
 5. distributívne zväzy a Booleove algebry, ich reprezentácia, modulárne zväzy
 6. grupy, grupy transformácií
 7. podgrupy, homomorfizmy, faktorizácia
 8. okruhy a polia, okruhy polynómov

Literatúra

 1. KOLÁŘ, J. -- CHYTIL, M. -- ŠTEPÁNKOVÁ, O. Logika, algebry a grafy. Praha: SNTL, 1989. 434 s. [podrobnosti]
 2. GALANOVÁ, J. -- KAPRÁLIK, P. Diskrétna matematika. Bratislava: STU v Bratislave, 1997. 143 s. ISBN 80-227-0942-5. [podrobnosti]
 3. BIRKHOFF, G. -- MAC LANE, S. Prehľad modernej algebry : Z angl.orig. Bratislava: Alfa, 1979. 468 s. [podrobnosti]
 4. GRÄTZER, G. General lattice theory. 2. vyd. Basel: Birkhäuser, 1998. 663 s. ISBN 3-7643-5239-6. [podrobnosti]

Podmienky na zápočet

Počas semestra bude udelených 40 bodov + body za bonusové príklady.

Budú sa písať dve písomky, každá za 20 bodov. Opravné písomky nebudú.

Bonusové príklady budú zverejňované na prednáške. Odovzdávať sa budú e-mailom.

Pre získanie zápočtu je nutných 20 bodov.

Zápočtovky a skúšky

Skúška

Skúšku budem zapisovať v piatok 6.6.2008 o 13:30 v BC-150.

Náhradný termín skúšky pre tých, ktorí
 • nepísali prvý termín alebo druhý termín skúšky,
 • majú FX a
 • riadne sa ospravedlnili

bude v pondelok 16.6 o 13:30. Stretneme sa na Katedre matematiky, v priestore pri výťahoch. Nemeškajte.

Rozdelenie do miestností

Zadanie

Bude 5 príkladov. Príklad bude mať spravidla 2 časti

 1. Napíšte definíciu, vetu takú alebo onakú.
 2. Samotný príklad, v ktorom sa definícia alebo veta využíva.

Príklad sa nemusí nevyhnutne týkať konkrétneho objektu, môže to byť aj jednoduchý dôkaz nejakej novej vety.

Výsledky prvého termínu

Histogram

<20.0-30.0)
1.8%
<30.0-40.0)
10.9%
<40.0-50.0)
23.6%
<50.0-60.0)
18.2%
<60.0-70.0)
18.2%
<70.0-80.0)
16.4%
<80.0-90.0)
9.1%
<90.0-98.0>
1.8%

Staršie zápočtovky a skúšky

Ešte neboli, predmet beží prvý raz.

Pozrite sa na stránku AlgebryAGrafy aby ste získali približnu predstavu o tom ako vyzerajú moje zápočtovky a skúšky.

Diskusné fórum predmetu

rightarrow.gif Diskusné fórum predmetu

Pedagogické reči

Príklady a cvičenia

Čo sa týka príkladov, viď stránku AlgebryAGrafy, nové príklady k novým témam postupne pribudnú tu, tak ako ich budeme brať.

Ergo: tuná budú len príklady z tých tém, ktoré sa berú na tomto predmete a nebrali sa na pomaly zanikajúcom predmete Algebry a Grafy. Ostatné viď tam.

Na stránke AlgebryAGrafy pribudli príklady na kongruencie zväzov.

Mohutnosť množín

Výsledky

Zatiaľ nie sú

Algebra (last edited 2008-06-06 10:10:11 by GejzaJenca)