Násobky a delitele s dekorátorom

Mechanizmus dekorátorov

V projekte násobky a delitele sme porušili zásadu neduplikovania kódu. Vo views.py sa opakovala kontrola parametra cislo.

Potrebujeme nejako vytiahnuť spoločný kód von z views.

Toto je možné vyriešiť niekoľkými spôsobmi, jeden elegantný je tu.

Využijeme to, že funkcia v pythone je objekt ako každý iný.

Pozrite sa na tento kód:

  1 def skontroluj_cislo(f):
  2 
  3   # * __dekorovane_f je funkcia s dvomi premennymi
  4   #  ocakava, ze v nadradenom prostredi je nastavena premenna f
  5 
  6   def __dekorovane_f(request,cislo):
  7 
  8     # cislo je retazec
  9     # musime ho previest na int
 10     # treba kontrolovat vstup uzivatela! 
 11     try:
 12       cislo_int=int(cislo)
 13     except ValueError:
 14       return chyba("%s sa nepodarilo previest na cislo" % cislo)
 15     if cislo_int<0:
 16       return chyba("cislo %d je zaporne" % cislo_int)
 17     return f(request,cislo_int)
 18 
 19   return __dekorovane_f

skontroluj_cislo je funkcia druhého rádu -- ako parameter dostáva funkciu dvoch premenných a vracia funkciu dvoch premenných. Vrátená funkcia robí to isté ako pôvodná, ale predtým skontroluje druhý parameter, a ak je chybný, vráti chybu.

Teraz môžeme zmeniť funkciu nasobky takto:

  1 # * Toto je povodna funkcia nasobky, z ktorej sme vyhodili
  2 #  kontrolu cisla
  3 # * Ako parameter ocakava uz cislo, nie retazec
  4 def nasobky(request,cislo_int):
  5 
  6   zoz_nasobkov=[]
  7   for i in range(11):
  8     zoz_nasobkov.append(Dvojica(i,i*cislo_int))
  9   c=Context({'cislo':cislo_int,'vysledky':zoz_nasobkov})
 10   t=loader.get_template("nasobky.html")
 11   return HttpResponse(t.render(c))
 12 
 13 # * Blizime sa k pointe:
 14 # * Nasledujuci riadok obohati funkciu nasobky 
 15 #  o kontrolu parametra cislo.
 16 nasobky=skontroluj_cislo(nasobky)

A podobne upravíme funkciu delitele.

Celý projekt je tu: nasobky_a_delitele_v2.tar.gz.

Špeciálna syntax pre dekorátory

Horeuvedený vzor považovali autori Pythonu za dostatočne dôležitý na to, aby mu vyhradili špeciálnu syntax. Nasledujúci kód v má v zásade rovnakú funkciu ako predošlý, líši sa iba syntaxou. Všimnite si, že špeciálna syntax sa nachádza pred funkciou, takže ju čitateľ kódu neprehliadne.

  1 # Teraz pouzijeme specialnu syntax, ktora zabezpeci
  2 # obalenie funkcie dekoratorom
  3 @skontroluj_cislo
  4 def nasobky(request,cislo_int):
  5 
  6   zoz_nasobkov=[]
  7   for i in range(11):
  8     zoz_nasobkov.append(Dvojica(i,i*cislo_int))
  9   c=Context({'cislo':cislo_int,'vysledky':zoz_nasobkov})
 10   t=loader.get_template("nasobky.html")
 11   return HttpResponse(t.render(c))

Verzia so špeciálnou syntaxou je tu :nasobky_a_delitele_v2.1.tar.gz

Viac o dekorátoroch

Horeuvedený text vysvetľuje iba podstatu veci, ak sa chcete dozvedieť o dekorátoroch v Pythone viac, googlite.

Django poskytuje niekoľko dekorátorov, ktoré slúžia na dekoráciu views a (typicky) kontrolujú request, či spĺňa nejakú predbežnú podmienku predtým, ako vykonajú normálny kód view. Napríklad login_required a podobne.

ProgramovanieInternetovychAplikacii/NasobkyADeliteleV2 (last edited 2009-03-03 11:05:12 by GejzaJenca)