Gejza Jenča - domovská stránka


English version of this homepage: {en} is here

e-mail: gejza.jenca@stuba.sk

Výuka v ZS 200&/200*

Predmety

Konzultačné hodiny

Rozvrh

Rozvrh

Veda a výskum

Oblasť výskumu

Účasť v grantoch

Preprinty, prezentácie atď.

Zoznam publikácií

Zoznam publikácií

GejzaJenca (last edited 2008-04-25 09:05:23 by localhost)