Administratívna aplikácia

Typická webová aplikácia má dva typy užívateľov: producenti dát (povedzme redaktori) a konzumenti dát (povedzme čitatelia). Producenti zapisujú do databázy. Konzumentom sú prezentované dáta vo výpravnej podobe.

Pre tieto dva typy užívateľov je treba vytvoriť views. Tvorcovia djanga si ale uvedomili, že views pre producentov dát sú v podstate iba formuláre, ktoré sa daju generovať priamo z modelov. Tieto formuláre sú vytvárané aplikáciou django.contrib.admin.

Aktivizácia administratívneho rozhrania

  1 from django.contrib import admin
  2 admin.autodiscover()

V adresári aplikácie vytvorte súbor admin.py. Pre aplikáciu známky to bude

  1 from django.contrib import admin
  2 from models import *
  3 admin.site.register(Trieda)
  4 admin.site.register(Predmet)
  5 admin.site.register(Ucitel)
  6 admin.site.register(PredmetTrieda)
  7 admin.site.register(Ziak)
  8 admin.site.register(Znamka)
admin.py.

Poslovenčenie množných čísel

Takto:

  1 class Ucitel(models.Model):
  2   meno=models.CharField(max_length=50)
  3   priezvisko=models.CharField(max_length=50)
  4   predmety=models.ManyToManyField(Predmet)
  5 
  6   def __unicode__(self):
  7     return u"%s %s" % (self.meno,self.priezvisko)
  8 
  9   class Meta:
 10       verbose_name=u"Učiteľ"
 11       verbose_name_plural=u"Učitelia"

Nezabudnite na začiatok súboru uviesť kódovanie diakritiky. Inak budete vidieť rôzne divné chyby.

ProgramovanieInternetovychAplikacii/Admin (last edited 2009-03-18 08:10:39 by GejzaJenca)