M3 pre PI -- Numerické a štatistické výpočty v MATLABe

2014/2015 -- Zimný semester

Vyučujúci

Stručná osnova predmetu

Info zdroje

Podmienky na zápočet

Počas semestra bude udelených (max.) 30 bodov za prácu na cvičeniach a dva testy (orientačne: 6 + 2*12 = 30). Detaily budú upresnené na seminári.

Na zápočet je nutné získať aspoň 14 bodov.

Príručka pre prvé kroky v MATLABe, časť 1

PrveKrokyML-c1.pdf, graf_tan.txt

M-funkcie, scripty, resp. ďalšie info dopľňajúce prednášku (doc. Volauf)

Kap-1Num.zip Kap-2Num.zip Kap-3Num.zip NV_Kap1-RU.pdf

Ďalšie materiály budú k dispozícii na dokumentovom serveri AIS.

Študijné materiály dr. Panczu

nájdete tu >>

Študijné materiály doc. Olejčeka

Oznamy

NumerickeAStatistickeVypocty (last edited 2015-06-01 12:09:28 by VladimirOlejcek)