Matematická štatistika - cvičenia

.

V zimnom semestri 2019/20 budú cvičenia prebiehať dištančnou formou v nasledujúcom režime:

1. Každý týždeň budú na tejto stránke zverejnené vzorové riešené príklady súvisiace s témou aktuálnej prednášky. Zároveň bude zverejnená aj krátka sada neriešených príkladov.

2. Vašou úlohou bude naštudovať "vzorové" materiály a po ich porozumení využiť svoje poznatky na počítanie neriešených príkladov. Pri tomto procese bude v čase cvičení (podľa rozvrhu) k dispozícii cvičiaci na online konzultácie na platforme Discord.

3. Každý týždeň bude v AIS otvorené "miesto odovzdania", kam bude potrebné nahrať fotodokumentáciu svojich výpočtov - aspoň polovicu zo zadaných príkladov. Týmto spôsobom sa bude viesť "prezenčka".

4. Všetky študijné materiály budú k dispozícii trvale počas semestra, rovnako aj obsah konzultácií (vo forme chatu), takže bude možné sa k nim vrátiť aj neskôr. Raz denne (v pondelok až piatok) bude cvičiaci na Discorde čítať prípadné otázky a odpovedať na ne.

5. Všetky otázky týkajúce sa učiva treba písať do verejného chatu na Discorde, aby z nich mohli profitovať aj ostatní spolužiaci.

Matematicka_Statistika_Cvicenia (last edited 2020-09-18 06:38:32 by DavidPancza)