Upozornenia

Upozornenia na významné udalosti ako písomky si môžete dať na stránku pomocou makier <<Pozor>> a <<Pohov>>.

Príklad:

Toto je upozornenie.

Keď chcete, môžete aj hrubším písmom.

<<Pozor>>
Toto je upozornenie.

Keď chcete, môžete aj '''hrubším písmom'''.
<<Pohov>>

HelpSk/Upozornenia (last edited 2008-10-15 11:20:15 by GejzaJenca)