Podstránky

Podstránka je celkom normálna stránka, ktorá má svoje URL "o jednu úroveň hlbšie", než nejaká iná existujúca stránka. Táto stránka je podstránkou stránky HelpSk (pozri url hore). Pozrite si zdroják stránky HelpSk. Ten obsahuje linky na svoje podstránky.

Podstránky sa používajú v šablóne PredmetViacparaleliekSablona. To je typický príklad použitia podstránky. Namiesto URL

http://.../KMAT/MatematikaDvaPriemyselnaInformatika

máme URL

http://.../KMAT/MatematikaDva/PriemyselnaInformatika

Bližšie viď HelpOnEditing/SubPages.

HelpSk/Podstranky (last edited 2008-04-25 13:55:52 by GejzaJenca)