\section{Prvá časť}

Normálne píšem v \LaTeXe. Všetko ide, ako má.

$$
\int 1\,dx=x+C
$$

HelpSk/Matematika/StrankaPisanaVTeXu (last edited 2008-04-28 10:46:00 by GejzaJenca)