Algebraické štruktúry

2021/2022 -- letný semester -- rozsah 2/2

Vyučujúci

Stručná osnova predmetu

Úvod do predmetu: Množiny, zobrazenia, bin. relácie, bin. operácie, morfizmy

Algebraické štruktúry s jednou bin. operáciou : grupoid, pologrupa, monoid, grupa (symetrická grupa , cyklická grupa, Abelova grupa) rozklad grupy podľa podgrupy, súčin grúp

Algebraické štruktúry s dvomi bin. operáciami: okruhy (s jednotkou, bez jednotky), polia, konečné polia (Galoiasove polia)

Algebraické štruktúry s bin. operáciami a reláciami: posety, zväzy, ortomodulárne zväzy, Boolova algebra, algebra logických sieti

Literatúra

  1. T. Katriňák, M. Gavalec, E. Gedeonová, J. Smítal: Algebra a teoretická aritmetika. Univerzita Komenského Bratislava, 2002, ISBN 80-223-1674-1

  2. F.P. Preparata, R.T. Yeh: Úvod do teórie diskrétnych matematických štruktúr. Alfa - Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, Bratislava, 1982

  3. S. Mac Lane, G. Birkhoff: Algebra. Alfa - Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, Bratislava, 1973

  4. P. Zlatoš: Lineárna algebra a geometria. Albert Marenčin PT, spol. s.r.o., Bratislava 2011

Učebné materiály na stiahnutie

Prezentácia - Grupy GrupyP.pdf

Cvičenia a príklady

Cvičenie 1 - Mohutnosti množín (aj s príkladmi) kard.pdf (update 19.02.2021)

Cvičenie 2 - Binárne operácie opera.pdf. (update 01.03. 2021)

Cvičenie 3 - Množiny s 1 operáciou, homomorfizmy grupoid_etc.pdf. (update 01.03. 2021)

Cvičenie 4 - Permutácie permutacie.pdf, skladanie permutácií alg.pdf. (update 15.03. 2021)

Cvičenie 5 - Podgrupy a cyklické grupy podgrupy.pdf. (update 18.03. 2021)

Cvičenie 6 - Rozklad grupy podľa podgrupy rozgrupy.pdf. (update 26.03. 2021)

Cvičenie 7 - Homomorfizmy a jadro dodatok_morfizmy_jadro.pdf, voľné grupy volnagrupa.pdf. (update 04.04. 2021)

Cvičenie 8 - Okruhy - úvod ring1.pdf. (update 12.04. 2021)

Cvičenie 9 - Okruhy - homomorfizmy a faktorizácia ring2.pdf. (update 03.05. 2021)

Cvičenie 10 - Zväzy 1 - úvod zvazyx0.pdf. (update 26.04. 2021)

Cvičenie 11 - Zväzy 2 zvazyx1.pdf. (update 03.05. 2021)

Cvičenie 12 - Zväzy 3 Final.pdf. (update 18.05. 2021)

.

.

Ďalšie príklady a cvičenia: priklady.pdf, algebra_2.pdf

AlgebraickeStruktury (last edited 2022-02-18 06:40:13 by DavidPancza)