Oľga Nánásiová

Email: <<nanasiova@stuba.sk>>

2017/2018

ZS: Lineárna algebra

LS: Štatistika a pravdepodobnosť

2016/2017 -- ZS: Lineárna algebra, LS: Štatistika a pravdepodobnosť, Algebraické štruktúry

vyuka (last edited 2018-02-06 13:06:54 by OlgaNanasiova)