e-podpora NSV (t.j. e-podpora skrípt - P. Volauf: Numerické a štatistické výpočty v MATLABe)

Vznik: Letný semester -- 2006/2007

Autor skripta (= autor tejto stránky) si robí ilúzie, že takýmto spôsobom pomôže čitateľom, ktorí sa rozhodli investovať 200 Sk. do papierovej podoby skrípt. Táto stránka zároveň pomôže tým, ktorí nemajú k dispozícii štatistický toolbox MATLABu.

Tí, ktorí majú podnety a nápady, čo v skriptách doplniť, ktoré úlohy vyriešiť, alebo čo komentovať, nech sa láskavo obrátia na svojich cvičiacich, resp. prednášajúcich. S ich pomocou mienim na tejto elektronickej podpore pracovať.

Technická poznámka: Diary(či diaries), resp. jednoduché nezazipované M-funkcie si otvoríte v prehliadači a uložíte ako textové súbory (M-funkciám je treba zmeniť príponu, samozrejme). MS InternetExplorer tie súbory "nemrší..", funguje to. Naopak, Mozilla to pokazí, a preto pripájam aj zabalený súbor, ktorý sa bezpečne uloži na disk.

Kap.1 Štatistické výpočty - Opisná štatistika jednorozmerného štatistického súboru

 1. Dopĺňajúci text, riešenie niektorých príkladov a úloh Kap1Stat-RU

 2. Diary, ktoré pomáha osvojiť si proces zatrieďovania dát zatriedovanie a ešte raz to isté, ale zabalené zatriedovanie.zip

 3. Dáta pre Kap.1-Stat data-Kap1Stat

 4. M-funkcie pre tých, ktorí nemajú štatistický toolbox ML: výberový kvantil a výberové medzikartilové rozpätie a ešte raz, teraz spolu zabalené M-funkcie-kap.1Stat

Kap.2 Štatistické výpočty - Opisná štatistika viacrozmerného štatistického súboru

 1. Dopĺňajúci text, riešenie niektorých príkladov a úloh Kap2Stat-RU

 2. Zadanie, dopĺňajúce predstavu o tom, čo je cieľom kapitoly zadanie

 3. Dáta pre Kap.2-Stat data-Kap2Stat

 4. Obrázky-výberová regresná priamka pre dáta: "telo-tuk" data-tuk a dáta váha-spotreba (cars80) vaha-spotreba a teraz v jpg vaha-spotreba

Kap.3 Štatistické výpočty - Diskrétne pravdepodobnostné rozdelenia

 1. Dopĺňajúci text, riešenie niektorých príkladov a úloh Kap3Stat-RU

 2. Diaries: "koláčiky", "poissonova veta", "teoret.kovariancia","graf pravdep. funkcie" sú zabalené spolu Diaries-Kap3Stat

 3. M-funkcie: binom, poiss, simulacia, simuldiskret - M-funkcie-Kap3Stat.rar

Kap.4 Štatistické výpočty - Spojité pravdepodobnostné rozdelenia

Kap.1 Numerické výpočty - Základné črty numerického riešenia úloh a systému MATLAB

Kap.2 Numerické výpočty - Numerické riešenie rovníc

Kap.3 Numerické výpočty - Riešenie sústav lineárnych rovníc

e_podporaNSV (last edited 2008-04-25 09:05:23 by localhost)