Teória kódovania

2022/23 -- zimný semester, rozsah 3-1, 2-2

Vyučujúci

Stránka predmetu Teória kódovania ( Kódovanie )

Deň

Miestnosť

Od

Do

Prednáška

utorok

FIIT 1.38

9:00

10:40

Cvičenie

štvrtok

FIIT 1.37

14:00

15:40

Konzultácie

podľa dohody

Stručná osnova predmetu

Literatúra

1. K.Čipková, L.Satko: Základy kódovania, STU, 2008; 2015 (2.vydanie)

2. O. Grošek, P. Volauf: Stochastické procesy a teória informácií. ES STU, 1990.

3. Jiří Adámek: Kódování. SNTL, 1989.

4. R.E.Blahut: Theory and Practice of Error Control Codes. Addison-Wesley Pub.Comp., 1984.

5. D.R.Hankerson, D.G.Hoffman, D.A.Leonard, C.C.Lindner, K.T.Phelps, C.A.Rodger, J.R.Wall: Coding Theory and Cryptography - The Essentials. Second Edition, Revised and Expanded, Pure and Applied Mathematics, Martin Dekker, Inc., New York, Basel, 2000.

Informácie na internete

TeoriaKodovania (last edited 2022-09-19 10:32:32 by KarlaCipkova)